Skip to content

 

§ 1. Na cmentarzach stosuje się opłaty zgodnie z poniższym cennikiem:

 

 1. Opłata za miejsce pod wykonanie pochówku:

  a) grób ziemny pojedyńczy – 240 zł

  b) grób ziemny dwumiejscowy – 480 zł

  c) grób ziemny mały dla dzieci do 6 lat – 120 zł

  d) grób ziemny pod urnę – 120 zł

  e) pochówek zlecony przez MOPS w Świebodzicach – 120 zł

 2. Opłata za wydanie zezwolenia na wybudowanie grobowca:

  a) murowanego pojedynczego – 500 zł

  b) murowanego dwumiejscowego – 1000 zł

  c) murowanego wielomiejscowego – 1500 zł

  d) murowanego małego dla dzieci do lat 6 – 250 zł

  e) murowanego pod urnę – 250 zł

 3. Opłata za wydanie zezwolenia na postawienie nagrobka:

  a) na grobie ziemnym pojedyńczym – 160 zł

  b) na grobie ziemnym dwumiejscowym – 270 zł

  c) na grobie ziemnym dziecinnym lub urnowym – 90 zł

  d) na grobowcu murowanym pojedyńczym – 190 zł

  e) na grobowcu murowanym dwumiejscowym – 240 zł

  f) na grobowcu murowanym wielomiejscowym – 300 zł

  g) na grobowcu murowanym dziecinnym lub urnowym – 100zł

 4. Opłata za rezerwację, za życia, miejsca grzebalnego na okres 10-ciu lat:

  a) grób ziemny pojedynczy – 270 zł

  b) grób ziemny dwumiejscowy – 350 zł

  c) grób murowany pojedynczy – 500 zł

  d) grób murowany dwumiejscowy – 1000 zł

  e) grób murowany wielomiejscowy – 1500 zł

  f) grób murowany urnowy – 250 zł

 5. Opłata prolongacyjna za ponowne użycie grobów ziemnych na następne 20 lat:

  a) grób ziemny pojedyńczy – 240 zł

  b) grób ziemny dwumiejscowy – 480 zł

  c) grób ziemny mały dla dzieci do 6 lat – 120 zł

  d) grób ziemny pod urnę – 120 zł

 6. Opłata za wydanie zezwolenia na jednorazowy wjazd pojazdów na teren cmentarza, nie związany z powyższym – 50 zł

 7. Opłata za korzystanie z kaplicy cmentarnej – 130 zł

 8. Opłata eksploatacyjno – administracyjna, za utrzymanie cmentarza,

  pobierana jednorazowo przy pochówku - 300 zł

 9. W razie ekshumacji zwłok i szczątków wygasa termin do ponownego użycia grobu, a zwolnione miejsce grzebalne przechodzi na Gminę.

§ 2. Do opłat ustalonych niniejszym zarządzeniem należy doliczyć podatek VAT